VESENLİ OLMAK

Vesen olarak misyonumuzu yerine getirebilmenin, hedeflerimizi ileriye taşımanın yolunun beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımızdan geçtiğini biliyor ve öncelikle iş arkadaşlarımıza yatırım yapıyoruz. Markamızı ileriye taşıyacak, ortak vizyonla hedeflerimize doğru ilerlerken, kendi yeteneklerini kurum kültürü ile harmanlayabilecek, nitelikli ve gelişime açık adayları değerlendirir fırsat eşitliği ilkesi ile işe alırız. İş arkadaşlarımıza potansiyellerini kullanabilecekleri alanlar yaratırken, sürekli gelişim ilkesi ile yeteneklerini geliştirmelerine destek olacak öğrenen organizasyon modeli ile çalışırız.

İş arkadaşlarımıza yetenek ve potansiyelleri doğrultusunda yeni imkanlar yaratır ve öncelikli olarak iç ilan süreci ile işe alım yaparız. Objektif ve adil performans yönetimi ve ödül sistemimiz ile düzenli geri bildirim vererek iş hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürüz.

Eğitim Uygulamalarımız

Bizim için en değerli sermayemiz olan iş arkadaşlarımızın öğrenen organizasyon modeliyle yeteneklerini ve potansiyelleri doğrultusunda gelişmelerine özen gösteririz.  Bu hususta; iş arkadaşlarımız için, oryantasyon eğitimleri haricinde, yürütmüş oldukları göreve ve sorumlulukları kapsamında bireysel ve mesleki gelişimlere yönelik eğitim programları planlar, yıl boyunca eğitimlere devam ederiz.

Vesen Yapı, kurum kültürü oluşturmanın bilinci ve sürdürülebilir bir iş modelinin öğrenen organizasyon modeli temelinde gerçekleşeceğine inanır ve bu nedenle; iş arkadaşları arasında ortak bir davranış dili oluşturmak, kurum kültürünü benimsetmek, çalışan ve yöneticilerimizin iş hedeflerine ulaşmaları için sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmek amacıyla her yıl Eylül ayında başlayan yeni dönem itibariyle yıllık eğitim planı çalışmaları yapılır. İnsan kaynakları departmanı tarafından yürütülen süreçte, yasal eğitimler, mesleki yeterliliğe yönelik eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri planlanarak performans değerlendirme çalışmaları ile birlikte ele alınır.